Terms&conditions bg

What is a terms&conditions bg How do you make a terms&conditions bg? This script and codes were developed by Bozhana on 24 January 2022, Monday.

How do I make an terms&conditions bg?
 1. Terms&conditions bg Previews
 2. Terms&conditions bg HTML Codes
Terms&conditions bg Previews

Terms&conditions bg HTML Codes

<!DOCTYPE html>
<html >
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>terms&conditions bg</title>
 
 
 
 
 
</head>

<body>
 <div>
 <div>
  <h3>	
Условия за ползване на електронен магазин <a href="http://fobosgas.com/">fobosgas.com</a></h3>
  <h2 class="cond-heading">ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a></h2>
  <p>Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Фобос" (наричан по-долу <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> ) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a>   и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "Фобос" (наричани за краткост Услуги). </p>
  <p>Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a>, fobosgas.bg и/или fobos-bg.com . С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците
   на <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. </p>
  <p>"Фобос Авто" ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. "Кара Колю" 2; вписано в Агенция по вписванията с № 20080213160113</p>
  <p>"Газконтрол Плевен" ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. "Кара Колю" №2; вписано в Агенция по вписванията с № 20140310090219</p>
  <p>Общите условия се отнасят за КЛИЕНТИТЕ на "Фобос Авто" ООД и "Газконтрол Плевен" ООД</p>
  <p class="main-points">1. Условия за използване на Сайта <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a></p>
  <div class="pindent">
   <p>Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани" и факта, че <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> не носи отговорност за точността
    на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не- налични продукти, както и за претърпени
    вредии /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.)
    на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването
    на нанесените вреди. </p>
   <p>Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка
    на тези стоки чрез on-line системата за покупки.</p>
   <p>Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон
    за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.</p>
   <p>За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web
    оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми,
    осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.</p>
  </div>
  <p class="main-points">2. Задължения на потребителя при регистриране</p>
  <div class="pindent">
   <p>За целите на използване на Сайта на <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a>, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък
    с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски
    адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извърпена във връзка с получената от потребителя
    информация.
   </p>
  </div>
  <p class="main-points">3. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a></p>
  <div class="pindent">
   <p>Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> при използване на Сайта, както и за целите
    на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай, че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което fobosgas.com изпълни неточно заявената от
    потребителя поръчка, <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.</p>
   <p>С настоящите Общи условия <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни с Удостоверение номер
    258954, издадено на 31.03.2010г. от Председателя на Комисията за защита на личните данни. След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват
    предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a>,
    както и да получават информация за продукти и услуги на <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a>    чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.</p>
   <p>Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> за целите
    на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани в търговската верига на "Фобос". </p>
   <p><a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. </p>
   <p><a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или
    за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.</p>
   <p>Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> на "БНП Париба Лични Финанси" , когато това е необходимо и във връзка с избран от
    потребнителя начин на плащане "на изплащане с "БНП Париба".</p>
   <p>При заплащане на стоки и услуги с кредитна карата, служителите на "Фобос" нямат достъп до картовите данни. Достъп до тях има само обслужващата ни банка- ОББ, а ако сте регистрирани в схемите за автентикация- банката Издател.</p>
  </div>
  <p class="main-points">4. Авторски права и ограничения свързани с тях.</p>
  <div class="pindent">
   <p>fobosgas.com предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел ипри условие че не се нарушават авторските права на <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a>    или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата
    на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.</p>
   <p>fobosgas.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a>    и лицето публикуващо информацията. </p>
   <p>При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии
    от производителя/дистрибутора на стоката.
   </p>
   <p>Всички предоставени от <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка
    и носител без каквото и да било въздействие от страна на <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.</p>
   <p>Предоставените препратки на Сайта на <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват
    услуга, предоставена от <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> и по отношение на използването на препратката извън Сайта на <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> настоящите Общи условия не се прилагат.</p>
   <p><a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание
    им. С настоящите Общи условия <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението
    на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и fobosgas.com не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите. </p>
  </div>
  <p class="main-points">5. Представяни стоки и услуги на Сайта.</p>
  <div class="pindent">
   <p>Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;</p>
   <p>В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката
    на продукта. fobosgas.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.</p>
   <p><a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато: </p>
   <ul>
    <li>а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;</li>
    <li>б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;</li>
    <li>в) Самата стока е носител на информация на Английски език, например, софтуер на Английски език; </li>
   </ul>
   <p>Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. </p>

   <p><a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени
    от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката
    им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни
    извините предварително.</p>
  </div>
  <p class="main-points">6. Закупуване на стока и/или услуга, представена в <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a></p>
  <div class="pindent">
   <p>Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a>. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете
    за доставка,според предложените на Сайта възможности.
   </p>
   <p>По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. </p>
   <p>При извършвае на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със " Фобос Авто " ООД и/или "Газконтрол Плевен" ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена
    след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта;</p>
   <p><a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била
    посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена,
    <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако
    има такива.</p>
   <p>Онлайн покупка на кредит</p>
   <p>- Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.</p>
   <p>- Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 360 ( триста и шесдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна
    цена на стоките включени в поръчката.</p>
   <p>- Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта, само чрез регистрирания от ползвателя на fobosgas.com акаунт, посредством кликване върху бутона "купи изплащани с Jet кредит", след което се следва предвидената процедура. </p>
   <p>- Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> не участва по какъвто и
    да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на
    условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> не е представител и не извършва
    посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.</p>
   <p>- Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата одобрен за покупка, с предмет кредитиране
    в пълен размер на съответната поръчка е подписал договора за кредит. Срокът за доставка е от 24 часа до 7 дни дни и започва да тече от момента, в който <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> получи уведомлението по предходното изречение
    и се свърже с кандидата. Преди получаване на заявените стока/и, клиентът подписва Договора за потребителски кредит, декларация за предоставяне на лични данни и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят
    подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно "Вярно с оригинала" и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера. </p>
   <p>- Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило
    договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.</p>
  </div>
  <p class="main-points">7. Доставка на закупени стоки</p>
  <div class="pindent">
   <p>Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до дома Ви е в рамките от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните
    дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.</p>
   <p>Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира
    предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.</p>
   <p>Цената на доставката зависи от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката.</p>
   <p>Докато извършвате Вашата поръчка за покупка от онлайн магазина, ще забележите празно поле “Забележки”. В това поле имате възможност да посочите удобен за Вас ден за доставка и при възможност от наша страна, ще съобразим доставката с Вашите предпочитания,
    за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.</p>
   <p><a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a>    информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.</p>
   <p>Цената за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката.</p>
   <p>fobosgas.com не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> обстоятелства.</p>
   <p>При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка,
    Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно да уведоми сътрудник от отдел On-line на тел 070045200.</p>
   <p>При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието
    на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от отдел On-line на тел 070045200, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.</p>
   <p>В случаите, когато от fobosgas.com са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката fobosgas.com не носи
    отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.</p>
   <p>При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя
    адрес за доставка.</p>
   <p>В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> се освобождава от задължението си да
    достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.</p>
   <p>Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща
    на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник от отдел On-line на тел 070045200.</p>
   <p><a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.</p>
   <p><a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> извършва доставки чрез подизпълнител/и ( куриери ) само на територията на България.</p>
  </div>
  <p class="main-points">8. Заплащане на закупени стоки и услуги </p>
  <div class="pindent">
   <p>При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> или на неговият представител/подизпълнител, изпълняващ доставката
    пълната стойност на доставената стока съгласно потвърдената поръчка. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a>    се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a>    автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги</p>
   <p>При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на "Фобос", посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден като получен
    и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, fobosgas.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки,
    <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения
    срок, <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.</p>
   <p>При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a>изпълнява
    доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> се задължава да възстанови
    частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> автоматично трансформира
    депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.</p>
  </div>
  <p class="main-points">9. Отказ от закупена стока </p>
  <div class="pindent">
   <p>Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са с запазена опаковка в нейната цялост (опаковката
    на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация (фактура и гаранционна карта) и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.</p>
   <p>При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.</p>
  </div>
  <p class="main-points">10. Гаранционно обслужване</p>
  <div class="pindent">
   <p>С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, fobosgas.com издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска
    гаранция.
   </p>
   <p>Ако продукта не разполага с фаблична гаранционна карта гаранцията се удоставерява с фактурата.</p>
   <p>Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:</p>
   <ul>
    <li>а) в случай на изгубена гаранционна карта и/или фактура или касова бележка;</li>
    <li>б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран от <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> сервизен център; </li>
    <li>в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация; </li>
    <li>г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;</li>

    <li>д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;</li>
   </ul>
   <p>Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове,
    при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.</p>
   <p>Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a>    по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.</p>
  </div>
  <p class="main-points">11. Други </p>
  <div class="pindent">
   <p><a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя. </p>
   <p>Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на fobosgas.com на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от отдел On-line на тел 070045200, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00
    часа, от понеделник до петък.</p>
   <p>Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a> не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали
    с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.</p>
   <p>При използване на Сайта на <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a>, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България,
    включително и международното законодателство.</p>
  </div>
  <p></p>
  <p class="majorimportance">ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА fobosgas.com С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА <a href="https://fobosgas.com/">www.fobosgas.com</a>, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ)
   И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА. </p>
 </div>
</div>
 
 
</body>
</html>
Do you want hide your ip address?Surf anonymously, prevent hackers from acquiring your IP address, send anonymous email, and encrypt your Internet connection. High speed, ultra secure, and easy to use. Instant setup.